Ekspert SOS Październik 17, 2017

W przypadku uszkodzenia samochodu lub szkody na osobie, mamy dokładnie 7 dni na zgłoszenie szkody. Jeśli mamy do zgłoszenia kradzież samochodu, PZU znacznie podwyższa poprzeczkę – daje nam tylko jeden dzień roboczy. Policję o kradzieży mamy obowiązek powiadomić nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili, gdy stwierdzimy kradzież naszego pojazdu.

 

Sposoby zgłoszenia szkody:

 1. Przez internet, wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej http://www.pzu.pl/?nodeid=zgloszenie . Czeka Cię teraz dość długie , żmudne a nawet czasami mało zrozumiałe wypełnianie formularza zgłoszeniowego, które zostało podzielone na 3, ewentualnie 4 części:
 • Dane szkody -Czego zgłoszenie dotyczy, z czyjego ubezpieczenia chcesz zgłosić szkodę, kto jest poszkodowany, dokładna data i godzina zdarzenia, w której to do szkody doszło, miejsce zdarzenia, kogo o szkodzie powiadomiono(policję, straż pożarną, pogotowie i inne), rodzaj szkody (w pojeździe/inna szkoda majątkowa)
 • Dane osobowe – dane osoby zgłaszającej zdarzenie, czy na przedmiocie szkody są cesja, leasing lub zestaw, dane osobowe poszkodowanego
 • Dane sprawcy (gdy jest to osoba inna niż zgłaszająca szkodę)
 • Dane kontaktowe – aby była możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z osobą zgłaszającą
 1. Drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer Infolinii PZU 0 801 102 102 z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych sieci Orange i pod numer Tel. (22) 566 55 55 dla pozostałych operatorów komórkowych. Konsultant  PZU SA przyjmie zgłoszenie szkody oraz poda jakie dokumenty  należy przynieść do placówki PZU.
 2. Poprzez złożenie dokumentów o szkodzie w dowolnej placówce PZU S.A. Należy w tym przypadku mieć ze sobą:
 • polisę ubezpieczenia autocasco (AC),
 • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
 • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu,
 • w przypadku kradzieży pojazdu również komplet kluczyków, sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku do ubezpieczenia
 • PZU zgłoszenie szkody

To, jak zgłosisz szkodę nie wpłynie na czas oczekiwania na odszkodowanie, ale, moim zdaniem zawsze lepiej zrobić to osobiście, gdyż w wyniku, np. źle wypełnionego wniosku o odszkodowanie, czas oczekiwania może się wydłużyć lub może zostać nie przyjęty. Zawsze możesz otrzymać samochód zastępczy PZU z polisy OC sprawcy