Ekspert SOS Sierpień 16, 2018

Szkody z tytułu NNW, AC, OC należy zgłaszać osobiście. Poniżej podano dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkód z tytułu NNW, OC, AC:

 

W celu zgłoszenia szkody z tytułu NNW należy mieć następujące informacje oraz dokumenty:

 

 • dokument potwierdzający naszą tożsamość
 • Potwierdzenie zajścia zdarzenie np. oświadczenie policji, straży pożarnej, przewoźnika, świadków, zakładu pracy
 • Zaświadczenie lekarskie o naszej niedyspozycji w wyniku wypadku, przebieg choroby, badania lekarskie, wszelkie prześwietlenia potrzebne do zdiagnozowania choroby oraz wszelkie wyniki analiz medycznych
 • Zaświadczenie dotyczące udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej
 • Zaświadczenie potwierdzające pobyt w szpitalu
 • Zaświadczenie lekarskie określające czas niezdolności do pracy/nauki
 • Zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
 • Fakturę za koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu protez, ortez, balkoników i innych medykamentów niezbędnych do funkcjonowania
 • Wszelkie dokumenty dotyczące wypadku, np.: dodatkowe wyjaśnienia/oświadczenia, dokument upoważniający do kierowania danym pojazdem gdy zajdzie taka potrzeba

Zawsze możesz wynająć z ubezpieczenia OC HDI samochód zastępczy

 

Gdy stwierdzimy szkodę mamy 6 miesięcy na jej zgłoszenie, jednakże HDI asekuracja nalega na natychmiastowe jej zgłoszenie. Jeśli ofiara wypadku zmarła należy, składając podanie o odszkodowanie z tytułu NNW, przedłożyć również akt zgonu.

Jeśli chodzi o zgłoszenie szkody z tytułu OC (gdy sprawca jest ubezpieczony w HDI asekuracja)powinniśmy mieć ze sobą:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość poszkodowanego lub zgłaszającego szkodę oraz prawo jazdy kierującego pojazdem poszkodowanego
 • polisę OC poszkodowanego
 • dane osobowe i zaświadczenie sprawcy wypadku sporządzone na miejscu zdarzenia

Gdy zgłaszamy szkodę z tytułu AC i jesteśmy ubezpieczeni w HDI asekuracja powinniśmy posiadać:

 • dowód rejestracyjny naszego pojazdu
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasza tożsamość
 • polisę Auto Casco oraz Odpowiedzialności Cywilnej
 • prawo jazdy osoby kierującej w chwili zdarzenia samochodem ubezpieczonego
 • oświadczenie sprawcy wypadku
 • dokumenty pochodzenia pojazdu. Tyczy się to jednak tych klientów, którzy do chwili ubezpieczenia w HDI asekuracja posiadali pojazd krócej niż 3 lata

Wszelkie druki do pobrania  znajdą państwo na stronie:

Adresy siedzib centrów likwidacji szkód HDI asekuracja znajdą państwo na wirtualnej mapce:

wystarczy kliknąć na mapce na dowolne miasto zaznaczone zieloną kropką, aby otrzymać dokładne dane adresowe danej siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, numer telefonu oraz godziny otwarcia. Dodatkowo wpisując w podane pole miejsce naszego aktualnego pobytu możemy uzyskać dokładną drogę dojazdową do interesującej nas agencji ubezpieczeniowej.

W celu zaczerpnięcia dodatkowych informacji na temat zgłaszania szkód, należy skontaktować się z konsultantami Infolinii HDI Asekuracja dla Klientów pod numerami telefonów:

0 801 384 500 dla telefonów stacjonarnych

+48 48 340 00 14 dla telefonów komórkowych

Infolinie te czynne są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00.